Tadeusz Pawlaczyk
AktualnościKim jestem?ProgramMedia o mnieKandydaciGaleriaKontakt
PodpisTadeusz Pawlaczyk
Tadeusz Pawlaczyk


Młodzi Demokraci Leszno

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Facebook   Nasza Klasa   YouTube


KWESTIE SPOŁECZNE
Założenia programowe:

 • przeprowadzenie kompleksowych badań socjologicznych, dotyczących obecnej kondycji i problemów mieszkańców Leszna oraz istotnych obszarów polityki społecznej,
 • zainicjowanie i stworzenie warunków do powstania zakładu opieki długoterminowej,
 • wspieranie i propagowanie kompleksowych programów profilaktyki zdrowotnej, obejmujących badania, szczepienia ochronne, edukację i informację,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • powołanie Rady Miejskiej Działalności Pożytku Publicznego jako organu opiniodawczo-konsultacyjnego,
 • stworzenie warunków do powstania Centrum Wolontariatu,
 • prowadzenie systematycznej profilaktyki i edukacji w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań społecznych,
 • zintensyfikowanie działań w zakresie programów realizowanych na rzecz wsparcia dzieci i rodziców przez leszczyńskich specjalistów oraz w zakresie ich współpracy w zespołach interdyscyplinarnych,
 • stworzenie Klubu Młodych Rodzin w celu propagowania i kształtowania prawidłowych relacji rodzinnych oraz przezwyciężania pierwszych kryzysów,
 • powołanie konsultanta/asystenta rodzinnego,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • działania na rzecz uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej jako instytucji niezbędnych w procesie zwiększania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zdjęciecms & design by Halpress.eu